המנון שקד

תרבות וקהילה • כניסות

אור ניצת על הרים, שביב דולק כאור איתן

יד עיקשת על צוקייך,

את ביתי נטעה הוא כאן.

-

עלי לי שקד בצבעיך ספרי לי שקד ניגונים

קראי לי שקד כל ימיך, ביתנו בך אנו בונים!

-

רכסים מלבינים, דותן עיבל הם שושבינים

ים כחול צופה אליך וגלבוע וקדומים.

-

עלי לי שקד בצבעיך ספרי לי שקד ניגונים

קראי לי שקד כל ימיך, ביתנו בך אנו בונים!

-

לך גלבוע ישיר והעמק אור ישלח

בשומרון נופים לא גמר

ושקד הוא נטע רך.

-

עלי לי שקד בצבעיך ספרי לי שקד ניגונים

קראי לי שקד כל ימיך, ביתנו בך אנו בונים.

-

ביתנו בך אנו בונים!!!