תושבים יקרים בשעה זו נערך ביישוב תרגיל צבאי, כוחות צבא ידמו ...

הודעות סמס • 17/11/2020 כניסות

תושבים יקרים בשעה זו נערך ביישוב תרגיל צבאי, כוחות צבא ידמו חדירה ופצועים, הכל מבויים לצרכי התרגיל