תושבים יקרים בוקר טוב החל מהיום מצטרף לצוות השמירה בשער שומר ...

הודעות סמס • כניסות

תושבים יקרים בוקר טוב החל מהיום מצטרף לצוות השמירה בשער שומר חדש תושב שקד מיכאל רודקין שמו. אני מבקש לנהוג כלפיו בכבוד וסבלנות