הודעות רשמיות אחרונות

עדכון מזכירות החל מיום רב ... הודעות סמס • 22/5/2017
עדכון מזכירות החל מיום רב ...

הזמנה לתושבים טקס פתיחת מוקד רפואה דחופה מזכירות • 22/5/2017
הזמנה לתושבים טקס פתיחת מוקד רפואה דחופה

העתקת תיבות הדואר מזכירות • 18/5/2017
העתקת תיבות הדואר

מועדי הגעת הוטרינר מזכירות • 18/5/2017
מועדי הגעת הוטרינר

הודעות ציבוריות אחרונות

צהרון ילדי בי"ס המאירי קובי • 16/5/2017
צהרון ילדי בי"ס

העתקת תיבות הדואר המאירי קובי • 16/5/2017
העתקת תיבות הדואר

מזכירות

תמונות אחרונות

הזמנה לתושבים טקס פתיחת מוקד רפואה דחופה
הזמנה לתושבים טקס פתיחת מוקד רפואה דחופה